Actievoorwaarden Thermenfans Swipegame

Actievoorwaarden winactie Thermen Resorts

1. Dit reglement is van toepassing op de winactie van Thermen Resorts:  


Thermen Resorts
Bloemenksweg 38

7383 RN VOORST

Nederland

2.   De deelname aan de winactie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van Thermen Resorts en alle andere bij de totstandkoming van deze winactie betrokken partijen.

 

3.   De winactie start op 4 april en loopt tot en met 14 augustus 2023. Het is mogelijk dat de winactie tussentijds verlengd wordt.

4.   Met de winactie wordt Thermen Resorts en haar loyaliteitsprogramma Thermenfans gepromoot.

 

5. Deelname aan de winactie vindt als volgt plaats:

  • De deelnemer kan middels de swipe game van Thermen Resorts deelnemen aan de winactie.
  • Op deze pagina dient de deelnemer zijn naam, e-mailadres en nieuwsbrief opt-in in te vullen om deel te kunnen nemen aan de winactie. 
  • Op het verwerken van deze persoonsgegevens is het privacy statement van Thermen Resorts van toepassing.
  • Wanneer de deelnemer akkoord gaat met de actievoorwaarden dan ontdekt hij/zij hierna zijn/haar prijs.

 

6.   Thermen Resorts brengt per deelnemer geen communicatiekosten in rekening per deelname.

 

7.   De hoofdprijs van de winactie is een jaar lang gratis wellness in een van de Thermen Resorts. De hoofdprijs wordt verloot door Thermen Resorts. Overige deelnemers ontvangen óók een prijs in de vorm van een voordelige entree bij één van de resorts (Thermen Bussloo, Thermen Soesterberg, Thermen Berendonck, Thermen Bad Nieuweschans) in de maanden april, mei, juni en juli. (Op basis van beschikbaarheid).

Een jaar lang gratis wellness houdt in: Je ontvangt als winnaar 24 entreetickets, waarbij het mogelijk is om iedere maand (twaalf keer) met twee personen te komen ontspannen in één van onze wellnessresorts.

 

8. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, houdt Thermen Resorts zich het recht voor de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

 

9.   In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de winactie behoudt Thermen Resorts zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

 

10. Na afloop van de winactie geschiedt de aanwijzing van de winnaars op onpartijdige wijze en door willekeurige computer selectie. De prijswinnaars ontvangen hierover een persoonlijk bericht. De winnaar zal de hoofdprijs aangeboden krijgen in de vorm van een vouchers.  Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. De gewonnen hoofdprijs kan tot 3 maanden na ontvangen van de prijs worden opgeëist. Wanneer Thermen Resorts binnen 3 maanden hierna geen reactie heeft ontvangen, kan geen aanspraak worden gemaakt op de gewonnen prijs. 

 

11. In de hoofdprijs is enkel de entree inbegrepen. Overige kosten, zoals handdoeken, eten of drinken zijn niet inbegrepen.

 

12.  Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze site alsmede overige uitingen aangaande de winactie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, of overige informatie, komen toe aan Thermen Resorts of diens licentiegevers, zoals praters van de actie.

 

13.  In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorziet beslist Thermen Resorts. 

 

14.  Thermen Resorts en partners zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het deelnemen aan de winactie. De winactie is gecontroleerd op aanwezigheid van bekende computervirussen en is getest op meerdere computersystemen. Een garantie op de aanwezigheid van computervirussen kan echter nimmer worden gegeven. Thermen Resorts en partners zijn niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software-drivers en browser-plug-ins.

 

15.  Thermen Resorts en partners zijn niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperking, vertraging of verlies van gegevens, noch voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.

 

16.  Voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht zijn Thermen Resorts en partners niet aansprakelijk.

 

17. Deze actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Indien u meent dat deze voorwaarden of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, of indien u anderszins klachten hebt aangaande deze winactie, gelieve contact op te nemen.

Maak een keuze.